ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
100 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1
101 สมเด็จพระนางเจ้า 1
102 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1
103 พลโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 1
104 พลตรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 1
105 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์หญิง 1
106 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 1
108 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า 1
109 สมเด็จพระ 1
110 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 1
111 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 1
112 สมเด็จเจ้าฟ้า 1
113 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 1
114 พระเจ้าวรวงศ์เธอ 1
115 พระเจ้าหลานเธอ 1