ข้อมูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 108 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า 16/10/2562