ข้อมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 100 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 16/10/2562