ข้อมูลพลตรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 104 พลตรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 16/10/2562