ข้อมูลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 111 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 16/10/2562