ข้อมูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 102 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 16/10/2562