ข้อมูลที่อยู่


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่บ้าน หมายเลขหรือการกำหนดชื่อที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งแสดงเป็นข้อความของอาคารหรือบ้านตามที่อยู่นี้ เช่น 111/111 <xsd:element name="HouseNumber" type="udt : Text">
ชื่ออาคาร ชื่อที่แสดงเป็นข้อความ ของอาคารบ้านหรือโครงสร้างอื่น ๆ บนถนนตามที่อยู่นี้ เช่น อาคารสาทรธานี <xsd:element name="BuildingName" type="udt : Text">
ชั้น การระบุตามชื่อหรือหมายเลขที่แสดงเป็นข้อความ ของชั้นในอาคารเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ เช่น ชั้น 12A <xsd:element name="Floor" type="udt : Text">
ถนน ชื่อของถนนหรือทางสัญจร เช่น ถนนประชาชื่น <xsd:element name="Street" type="udt : Text">
ซอย ชื่อของถนนหรือทางย่อยที่แยกมาจากทางใหญ่ เช่น ซอยเชียงรากน้อย <xsd:element name="Soi" type="udt : Text">
ตำบล ชื่อของส่วนย่อยของอำเภอของที่อยู่นี้ เช่น ตำบลคลองหนึ่ง <xsd:element name="SubDistrict" type="udt : Code">
อำเภอ ชื่อของส่วนย่อยของจังหวัดของที่อยู่นี้ เช่น อำเภอคลองหลวง <xsd:element name="District" type="udt : Code">
จังหวัด ชื่อของส่วนย่อยของประเทศของที่อยู่นี้ เช่น จังหวัดปทุมธานี <xsd:element name="Province" type="udt : Code">
ประเทศ ข้อมูลประเทศที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่นี้ เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ <xsd:element name="Specified" type="udt : MOCCountry">
รหัสไปรษณีย์ ตัวเลขระบุรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ เช่น 12120 <xsd:element name="Postcode" type="udt : Code">