ข้อมูลเข็มเย็บผ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.5.2 เข็มเย็บผ้า 29/09/2562