ข้อมูลเข็มถักนิตติ้ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.5.3 เข็มถักนิตติ้ง 29/09/2562