ข้อมูลตะขอเกี่ยว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.5.7 ตะขอเกี่ยว 29/09/2562