ข้อมูลหน่วยสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
' นิ้ว 1
"2 ตารางนิ้ว 1
"3 ลูกบาศก์นิ้ว 1
%O ต่อ mille 1
A/V ซีเมนส์ต่อเมตร 1
ACR เอเคอร์ 1
AU หน่วยนับกิจกรรม 1
BAG ถุง 1
BK เล่ม 1
BPH แกลลอนต่อชั่วโมง (US) 1
BT. ขวด 1
C3S ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที 1
CAB ตู้ 1
CAN กระป๋อง 1
CAR คัน 1