ข้อมูลซีเมนส์ต่อเมตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 A/V ซีเมนส์ต่อเมตร 29/09/2562