ข้อมูลตารางนิ้ว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 "2 ตารางนิ้ว 29/09/2562