ข้อมูลแกลลอนต่อชั่วโมง (US)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 BPH แกลลอนต่อชั่วโมง (US) 29/09/2562