ข้อมูลลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 C3S ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที 29/09/2562