ข้อมูลผู้จัดกิจกรรม


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
0001 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 1
0002 สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 1
0003 สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 1
0004 สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 1
0005 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 1
0006 สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ 1
0007 Reed Exhibitions 1
0008 United Business Media (UBM) 1
0009 Messe Frankfurt GmbH 1
0010 Allworld Exhibitions 1
0011 DLG-International GmbH 1
0012 Deutsche Messe AG (DMAG) 1
0013 GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH 1
0014 Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) 1
0015 IFWexpo Heidelberg GmbH 1