ข้อมูลDeutsche Messe AG (DMAG)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 0012 Deutsche Messe AG (DMAG) 29/09/2562