ข้อมูลสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 0004 สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 29/09/2562