ข้อมูลประเภทสมาชิก


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 Exporter List (EL) 1
2 Pre Exporter List (Pre-EL) 1
3 Trading Company (TDC) 1
4 Pre-Trading Company (Pre-TDC) 1
5 Service Exporter List (SEL) 1
6 Service Provider List (SPL) 1
7 Logistic Service Provider (LSP) 1