ข้อมูลPre-Trading Company (Pre-TDC)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4 Pre-Trading Company (Pre-TDC) 29/09/2562