ข้อมูลวันเวลาที่นำเข้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 วันเวลาที่นำเข้า วันที่และเวลาที่มีการนำเข้าสินค้าตามใบขนของกรมศุลกากร <xsd:element name="ImportDate" type="udt : DateTime"> Date Time [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 16/07/2562