ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


มูลค่าการค้ารวม : จำนวนที่แสดงผลรวมของมูลค่าการส่งออกสินค้ากับมูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศ โดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,313.13 และกำกับด้วยสกุลเงิน
ชื่อข้อมูล : มูลค่าการค้ารวม
คำอธิบาย : จำนวนที่แสดงผลรวมของมูลค่าการส่งออกสินค้ากับมูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศ โดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,313.13 และกำกับด้วยสกุลเงิน
XML TAG : <xsd:element name="TotalTradeValue" type="udt : Amount">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Amount
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th/index.php/moc-km/2015-10-19-04-46-28/2015-10-19-06-14-10.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)