ข้อมูลประเภทที่เก็บสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
0001 คลังสินค้า 1
0002 ไซโล 1
0003 ห้องเย็น 1