ข้อมูลวิธีการส่งสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 เรือ 1
2 รถไฟ 1
3 รถยนต์ 1
4 เครื่องบิน 1
5 ไปรษณีย์ 1
6 อื่น ๆ 1
7 สายส่งไฟฟ้า 1
8 เรือเล็กทางทะเล 1
9 ผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน 1