ข้อมูลประเภทใบอนุญาต


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 ใบอนุญาตส่งออกสินค้า 1
02 ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า 1