ข้อมูลรูปแบบการค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 ส่งออก 1
2 นำเข้า 1
3 ค้าปลีก 1
4 ค้าส่ง 1