ข้อมูลสถานะของทะเบียนพาณิชย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
4 เลิก 1
1 ยังดำเนินกิจการอยู่ 1