ข้อมูลจังหวัด


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
10 กรุงเทพมหานคร 1
11 สมุทรปราการ 1
12 นนทบุรี 1
13 ปทุมธานี 1
14 พระนครศรีอยุธยา 1
15 อ่างทอง 1
16 ลพบุรี 1
17 สิงห์บุรี 1
18 ชัยนาท 1
19 สระบุรี 1
20 ชลบุรี 1
21 ระยอง 1
22 จันทบุรี 1
23 ตราด 1
24 ฉะเชิงเทรา 1