ข้อมูลภูมิภาค


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 ภาคเหนือ 1
2 ภาคกลาง 1
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
4 ภาคตะวันตก 1
5 ภาคตะวันออก 1
6 ภาคใต้ 1