ข้อมูลประเภทสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 ข้าว 1
02 ผ้าไหม 1
03 ไวน์สุรา 1
04 ผักผลไม้ 1
05 หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 1
06 อาหารและเครื่องดื่ม 1