ข้อมูลหมวดสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
0001 ข้าว 1
0002 ผ้าไหม 1
0003 ผักผลไม้ 1
0004 หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 1