ข้อมูลลักษณะงาน


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 หนังสือ 1
2 สิ่งพิมพ์ 1
3 คำปราศรัย 1
4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
5 จุลสาร 1
6 ปาฐกถา 1
7 สุนทรพจน์ 1
8 สิ่งเขียน 1
9 เทศนา 1
10 งานนิพนธ์อื่น ๆ 1
11 ท่ารำ 1
12 ท่าเต้น 1
13 การแสดงใบ้ 1
14 การทำท่าหรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว 1
15 จิตรกรรม 1