ข้อมูลประเภทผู้ยื่นแจ้ง


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
0001 มหาวิทยาลัย 1
0002 บุคคลทั่วไป 1