ข้อมูลประเภทเครื่องหมายการค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
0001 เครื่องหมายการค้า 1
0002 เครื่องหมายบริการ 1
0003 เครื่องหมายรับรอง 1
0004 เครื่องหมายร่วม 1