ข้อมูลฮ่องกง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 HK ฮ่องกง 29/09/2562