ข้อมูลเกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 GS เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช 29/09/2562