ข้อมูลแอนตาร์กติกา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AQ แอนตาร์กติกา 29/09/2562