ข้อมูลแกมเบีย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 GM แกมเบีย 29/09/2562