ข้อมูลกรีนแลนด์, กะลาลลิตนูนาต


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 GL กรีนแลนด์, กะลาลลิตนูนาต 29/09/2562