ข้อมูลหมู่เกาะแฟโร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 FO หมู่เกาะแฟโร 29/09/2562