ข้อมูลเวสเทิร์น ซาฮารา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 EH เวสเทิร์น ซาฮารา 29/09/2562