ข้อมูลจำหน่าย/เพิกถอน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 D จำหน่าย/เพิกถอน 29/09/2562