ข้อมูลFixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง) 29/09/2562