ข้อมูลTextiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ) 29/09/2562