ข้อมูลChemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่) 29/09/2562