ข้อมูลPerforming Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง) 29/09/2562