ข้อมูลHuman Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์) 29/09/2562