ข้อมูลอุปกรณ์การเย็บอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.5.10 อุปกรณ์การเย็บอื่น ๆ 29/09/2562