ข้อมูลเข็ม ปลอกสวมนิ้ว ตะขอ เข็มกลัด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.5.1 เข็ม ปลอกสวมนิ้ว ตะขอ เข็มกลัด 29/09/2562