ข้อมูลเสื้อผ้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำแนกในหมวด 9.7 และ 9.9


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.3.25 เสื้อผ้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำแนกในหมวด 9.7 และ 9.9 29/09/2562